Arbejdspladsvurdering i din virksomhed

Alle virksomheder og arbejdspladser skal på et tidspunkt have lavet en vurdering af arbejdsmiljøet. En arbejdspladsvurdering er et godt redskab til at sikre og bedre medarbejderne og dermed virksomhedens arbejdsmiljø. 

Loven kræver at en virksomhed laver en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert tredje år. Der er ingen retningslinjer og lovkrav om hvordan en arbejdspladsvurdering skal udarbejdes, og her kan det være en fordel at kontakte en fagperson med viden inden for feltet.

En APV skal indeholde:

  • En vurdering af arbejdsmiljøet.
  • Forslag til løsning af problemer.
  • En handlingsplan med hvem gør hvad og hvornår der skal følges op.

En APV er et godt redskab til at få et kig på sundheden i virksomheden, og kan virke forebyggende på mange parametre såsom stress og dårlige arbejdsrelaterede vaner. Et kig på virksomhedens psykiske arbejdsmiljø giver ledelsen en mulighed for at få et indblik i, hvordan medarbejderne trives og være på forkant med fremtidige udfordringer. Samtidig giver det også medarbejderne mulighed for at blive hørt og få indflydelse på, hvordan deres arbejdsplads skal være. Med andre ord kan en APV skabe rammer for en god og sund dialog.

Erfaringer viser, at ved udarbejdelse af en APV kan virksomheden få fordele som:

  • Færre arbejdsskader.
  • Færre sygedage.
  • Øget dialog om arbejdsmiljø.
  • Mere motiverede medarbejdere.
  • Større mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.

Hvordan foregår en APV

I den første samtale med en repræsentant for jeres virksomhed, aftaler vi hvilken form for APV I ønsker. Arbejdspladsvurderingen kan indeholde spørgeskemaer til medarbejderne, gennemgang af hver enkelt medarbejders arbejdsplads med en justering af arbejdsstillinger, indretning af arbejdspladsen, udarbejdelse af en skriftlig rapport og træningsvejledning med udleveret træningsprogrammer.

En APV med et virksomhedsbesøg kan også munde ud i et fælles kursusoplæg for virksomhedens medarbejdere. Uanset hvilken form for APV vi aftaler, vil den tage udgangspunkt i jeres branche og jeres virksomhed, og kan bruges som dokumentation til Arbejdstilsynet.

Case: Hasselhuset Gedved

Jeg fulgte pædagogerne rundt på en arbejdsdag, hvor jeg kiggede på og justerede deres arbejdsstillinger i konkrete situationer med børnene. Det er typisk i situationer, hvor man som pædagog er særlig udsat for at få arbejdsrelaterede skader såsom pusle- og spisesituation og løfte- og bærebevægelser.

Hasselhuset valgte efterfølgende en kursusaften med fokus på ergonomi og de udfordringer, de står overfor som pædagog i en travl hverdag. Kurset munder ud i gode råd til hjælpemidler samt træningsvejledning med daglig træningsfif til personalet og børnene.

Case: Patentgruppen, Aarhus

Målet med at lave en APV hos Patentgruppen i Aarhus, var at få tilpasset og justeret hver enkelt medarejders skærmarbejdsplads. En justering kræver en individuel snak med hver medarbejder for at få afdækket de udfordringer, de sidder med. Ergonomi vil altid være et kompromis, hvor flere faktorer skal passe sammen: stolen, bordet, din skærm og mus – og ikke mindst DIG. Alle medarbejderne fik gennemgået og udleveret et træningsprogram med elastik, som de nu dagligt bruger på arbejdet.

APV Patentgruppen Aarhus

“Charlotte var hos os en hel dag i Patentgruppen, hvor hun gennemgik vores arbejdspladser. Hun var meget nærværende og lyttende, og hun havde mange gode ideer og justeringer til vores arbejdspladser. På eget initiativ havde Charlotte også taget en elastik og øvelser med til os hver især. Jeg bruger elastikken og laver øvelserne hver dag sammen med en lille gruppe på arbejdspladsen. Det er virkelig fantastisk. Jeg kan mærke en stor forandring i min nakke og i min holdning.

Jeg vil give Charlotte mine varmeste anbefalinger”.

Louise Hedevang Pedersen

APV Patentgruppen Aarhus

“Siden Charlotte har været forbi min arbejdsplads og rådgivet omkring arbejdsstillinger, indstilling af bord, skærm og tastatur mv., samt introduceret øvelser for skulder, nakke og ryg, har jeg virkelig mærket en forbedret ”tilstand” i forhold til tidligere, hvor jeg jævnligt oplevede smerter i skuldre og nakke samt hovedpine. På min arbejdsplads har vi siden Charlottes besøg dagligt lavet elastik-øvelser en lille flok sammen – det er både godt for kroppen, og det er et hyggeligt lille socialt indslag i løbet af arbejdsdagen. Det kan i den grad anbefales at få Charlotte til at komme forbi!”

Mette Wolf Gammelby

APV Hasselhuset Gedved

“Ergonomi er vigtigt, for at passe på sit helbred.

Dette kursus har været lærerigt, givende, inspirerende, giver stof til eftertanke og refleksion til egen praksis. Kurset giver et billede af, hvor vigtigt det er at passe på sig selv og gode fif til redskaber i dagligdagen. Charlotte formidler det professionelt og på en positiv måde. Med dette kan jeg kun sige: Husk at bruge de redskaber, der gives på kurset. Vi skal passe på os selv og hinanden”.

Karina Nørgaard Jensen